Tuesday, October 23, 2012

วัดพระธาตุเมืองนคร

30 กันยายน 2012

..."วัดพระธาตุเมืองนคร"...ผมมากินอยู่หลับนอนและทำมาหากินบนแผ่นดินเมืองนครมาก็เกือบ 2 ปีแล้ว ยังไม่ได้เขียนอะไรเพื่อตอบแทนแผ่นดินนี้เลย วันนี้ก็เลยอยากจะเขียนถึงวัดพระธาตุ ด้วยความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและเชิดชูประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองนครครับ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุ มีชื่อเต็มว่า "วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร" ครับ เป็นวัดที่เก่าแก่มากซึ่งหากย้อนประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นจริงๆก็ไปได้ถึงประมาณ พ.ศ.1093 เมื่อครั้งพระยาศรีธรรมาโศกราชสร้างเมืองนคร และได้สร้างเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ หรือ ฟัน) ของพระพุทธเจ้าไว้ ซึ่งที่มาของพระธาตุนี้ก็มีตำนานเช่นกัน

พิธีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ

ตำนานนั้นคือ เมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน บรรดากษัตริย์ทั้งหลายในชมพูทวีปก็ได้แบ่งพระสารีริกธาตุกันไปบูชาที่แว่นแคว้นของตน มีเมืองหนึ่งชื่อ "ทนธบุรี" ได้พระทันตธาตุมารักษาไว้ ต่อมามีกษัตริย์เมืองอื่นยกทัพมาขอแบ่งอีก พระเจ้าสิงหราชเจ้าเมืองเห็นท่าไม่ดี ก็เลยให้พระโอรสและพระธิดานำพระทันตธาตุนั้นขึ้นเรือหนีออกมา แล้วเรือก็แตก พระโอรสกับพระธิดาก็รอดชีวิตมาขึ้นฝั่งที่หาดทรายแก้ว นี่เอง

พอขึ้นฝั่งแล้วก็ได้ฝังพระทันตธาตุไว้ กาลต่อมาทั้งสองพระองค์ก็ได้กลับลังกา แต่ก็ได้ทิ้งพระทันตธาตุบางส่วนพร้อมสร้างเจดีย์ครอบไว้ที่นี่ เมื่อพระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช (ผู้สร้างเมืองนคร) มาพบเข้าก็จึงได้สร้างเจดีย์ใหญ่ครอบไว้อีกชั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัดพระธาตุ ซึ่งในกาลต่อมาพระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราก็ได้ทำนุบำรุงวัดพระธาตุมาตลอดจนรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมธาตุเจดีย์นี้เป็นสถานที่ที่ใครมาเมืองนครฯก็ควรจะได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

นอกจากพระบรมธาตุเจดีย์แล้ว วัดพระธาตุก็เป็นจุดกำเนิดขององค์จตุคามรามเทพที่โด่งดังไปทั่วประเทศเมื่อปี 2550 (ครั้งที่ขุนพันธรักษ์ราชเดชเสียชีวิต ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างพระผงจตุคามรามเทพเป็นคนแรก) ตามตำนานแล้วองค์จตุคามรามเทพนั้นแบ่งเป็น 2 องค์ครับ คือ ท้าวจตุคามกับท้าวรามเทพ เป็นเทวดาที่รักษาพระธาตุ(และเมืองนคร)นี่เอง แต่ต่อมาก็ได้รวมเป็นองค์เดียว ซึ่งมีความหมายว่า ดวงวิญญาณของบูรพกษัตริย์ที่คุ้มครองเมืองนครทั้ง 4 ทิศ นั่นเอง

ท้าวจตุคาม (ซ้าย) และ ท้าวรามเทพ (ขวา) อยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุ

ก่อนที่เราจะได้ขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุ เราก็จะได้พบกับรูปปั้นท้าวจตุคามและท้าวรามเทพอยู่ซ้าย-ขวาตรงทางเข้าครับ เพราะท่านคือเทวดาผู้คุ้มครองรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้

.....ตอนนี้มีข่าวดีคือ เมื่อ 19 กันยายนที่ผ่านมา วัดพระธาตุได้รับการพิจารณาเข้าอยู่ในลิสท์เบื้องต้นของยูเนสโก เพื่อเตรียมได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลก ซึ่งนับจากนี้จะใช้เวลาราว 1 ปีครึ่งเพื่อพิจารณาว่าวัดพระธาตุจะเป็นมรดกโลกหรือไม่ นับเป็นความภูมิใจของชาวนครและทีมงานที่ช่วยกันผลักดันจนมีวันนี้เกิดขึ้นครับ.....

ปล. เครดิตภาพประกอบจาก เพจของคุณหมอรังสิต ทองสมัครครับ

No comments:

Post a Comment